Nå kan du håndtere telefonsamtaler direkte i Kundo

Ylva Espling

Ylva Espling

Kundo blir mer komplett med Kundo Calls. Nå kan du håndtere telefonsamtaler i Kundo.

Hvert år tar Kundo temperaturen på kundeservicebransjen med en årlig undersøkelse. En av spørsmålene vi stiller her er hvilke kanaler kundeserviceledere og andre nøkkelpersoner i bransjen benytter seg av i sin kundeservice. Ikke overraskende er telefon den desidert mest brukte kanalen, der hele 97 % av de spurte tilbyr telefon som kontaktvei for sine kunder. Vår ambisjon i Kundo er at uansett hvordan kundene deres velger å kontakte dere, så skal dere kunne samle all kommunikasjon med dem i ett og samme system. Derfor lanserer vi nå Kundo Calls, modulen som gjør det mulig å håndtere telefonsamtaler direkte i Kundo. 

Men telefoni som kanal er ikke helt uten problemer - det er også den kanalen som flest beskriver som vanskelig å håndtere. Når vi prater med kundene våre er det tydelig at mange synes det kan være vanskelig å få ut relevant statistikk fra ulike telefonsystemer de bruker. For mange er det også utfordrende å håndtere henvendelsene som kommer inn via telefon på en effektiv måte. Det er nettopp disse utfordringene vi vil hjelpe til med å løse!

Med Kundo Calls får dere både følge med på hvor mange samtaler som mottas, og det er også mulig å få innsikt i hva samtalen handler om. Det å få et tydeligere innblikk i hvorfor kundene deres ringer, er veldig verdifull innsikt å ha for å kunne forbedre virksomheten. Kanskje dere kan få ned antall innkommende telefonsamtaler, ved å legge opp til at kundene kan kontakte dere i andre kanaler? Eller kanskje dere skal gjøre det enklere for kundene å finne svarene selv?

Med Kundo er det alltid enkelt å følge opp og ta en sak videre. Med Kundo Calls gjelder dette også til og med for henvendelser via telefon. Kraftfulle verktøy for samarbeid gjør det enkelt for kundeservicemedarbeiderne å få hjelp fra hverandre eller andre i organisasjonen.

Det er mange fordeler med å samle flere av kanalene deres i samme kundeservicesystem. Endelig kommer dere enkelt til å kunne se hvordan en oppdatert kunnskapsbank eller forum ikke bare avlaster chat og mail, men også reduserer henvendelser på telefon. Dere vil også kunne se hvordan kundene deres velger kanaler for ulike typer av spørsmål, noe som blant annet kan være nyttig i bemanningsplanleggingen. 

Er du nysgjerrig på Kundo Calls? Kontakt oss!