Brukervennlig helpdesk system som forbedrer kundservicen deres

I Kundos helpdesk system håndterer dere enkelt innkommende spørsmål fra alle populære kanaler. Dere kan svare på spørsmål via mail, chat på nettsiden, Facebook eller spørsmål i deres spørsmålsforum. Kundos produkter gagner både kundeservice og sluttkunden.

plattform_ny

Samarbeid bedre i kundeservice med vårt helpdesk system. Forenkle arbeidet for teamet og unngå dobbelt arbeid. Dere ser tydelig hvem som arbeider med hva og hvilke saker som er ubesvarte. Dere kan også sette opp SLAer for å kontrollere at dere hele tiden holder dere til bestemte svarstider. 

viktor

Effektiv support med et enkelt og brukervennlig ticketsystem

Samarbeta bättre inom kundservice med vår helpdesk software. Förenkla arbetet för medarbetare och undvik onödigt dubbeljobb. Ni ser tydligt vem som arbetar med vad och vilka ärenden som är obesvarade.  För att se till att ni hela tiden håller era utlovade svarstider kan ni också sätta upp SLAer.

pexels-eren-li-7241619-1

Effektiv support med ett enkelt och användarvänligt helpdesk-system

Når dere jobber på en mer effektiv og strukturert måte, kommer det til å være synlig for kunden også. Med Kundos helpdesk system øker dere kvaliteten på servicen og korter ned svarstidene på grunn av det tydelige overblikket dere får i Kundos verktøy. Det kommer kundene til å merke.

CS-team

En god helpdesk driver kundetilfredshet og slag

 

Spørsmål og svar om helpdesk-systemer

Hva er et Helpdesk-system?

Hva er et Helpdesk-system?

Et helpdesk-system er et verktøy som hjelper deg og dine kolleger å samarbeide effektivt og strukturert om innkommende spørsmål. Systemet gjør det mulig å arbeide flere mennesker samtidig uten å miste kontrollen over flyten. Systemet skaper også muligheter for statistikk og oppfølging.

Et helpdesk system kan gå under flere forskjellige navn, blant annet kundeserviceverktøy, saksbehandlingssystem eller supportsystem. Uansett hvilket begrep som brukes, er ofte behovet og løsningen det samme.

Når trenger vi et Helpdesk-system?

Når trenger vi et Helpdesk-system?

I mange situasjoner er det vanlig at flere medarbeidere samarbeider om å besvare spørsmål som kommer inn til en felles mailboks. Det kan være en ekstern kundeservice- eller supportfunksjon eller en intern funksjon som IT-support eller HR-avdeling. Når antall innkommende spørsmål øker, øker også behovet for effektivt samarbeid internt. I slike situasjoner er det sjeldent at en vanlig e-postklient er tilpasset de behovene som oppstår. Det blir da vanskelig å følge opp hvem som har gjort hva internt, og unngå dobbeltarbeid. Det blir også vanskelig å få oversikt og statistikk, og ikke minst å kunne arbeide effektivt. Hvis du kjenner deg helt eller delvis igjen i beskrivelsen, er sannsynligvis et helpdesk-system løsningen for dere!
Hvilke kanaler kan vi håndtere i et Helpdesk-system?

Hvilke kanaler kan vi håndtere i et Helpdesk-system?

I et moderne helpdesk-system kan dere håndtere flere digitale kanaler i ett og samme verktøy - uansett om spørsmålet kommer inn via e-post, chat eller sosiale medier vil spørsmålet håndteres på lignende måte i systemet.
Hvilke funksjoner er viktige i et Helpdesk-system?

Hvilke funksjoner er viktige i et Helpdesk-system?

Når du leter etter et helpdesk-system finnes det noen funksjoner som er ekstra viktige. Sikre og evaluer spesielt disse mulighetene: Det må være mulig å arbeide i systemet samtidig uten å kollidere med hverandre. Dette må gjøres på en effektiv måte slik at alle medarbeiderne kan jobbe uforstyrret i verktøyet. I et helpdesk-system vil du ha mulighet til å tildele saker til en kollega eller til deg selv. Det gjør det enkelt å se hvem som har ansvar for et spørsmål som kanskje ikke blir besvart umiddelbart. Du vil kunne skrive notater om hver enkelt sak. Et godt helpdesk-system lar deg kategorisere saker i flere kategorier og dimensjoner. Det gjør det enkelt å følge opp typen saker i ettertid, og mulighet å slå opp eldre spørsmål. Du vil ha mulighet å opprette nivåer for svartider i deres helpdesk-system. Dette kalles ofte for SLA-nivåer (Service Level Agreement), og systemet viser da tydelig hvis et spørsmål har vært ubesvart for lenge. Dere kan også følge opp hvor godt dere møter deres SLA over tid.
Hvordan kan jeg få mer informasjon?

Hvordan kan jeg få mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon om Kundos system for helpdesk kan du enkelt bestille en kort demo direkte på nettstedet vårt. Bestill en demo her.

Kom igang med Kundo