On demand: Saksbehandling i Kundo

Simen Langseth

Simen Langseth

Simen.langseth@kundo.no

Ønsker du å få orden på alle innkommende saker og sørge for at ingenting faller igjennom? Og vil du lettere kunne samarbeide med kollegene dine, se hvem som tar seg av hva og enkelt stille spørsmål til folk utenfor din avdeling? Da er Kundos saksbehandling noe for deg!

Et godt saksbehandlingssystem er avgjørende for å kunne drive effektiv og profesjonell kundeservice. Det er noe Love Nordgren vet mye om. Etter flere år i Kundo har hun sett utfordringene mange kundeserviceorganisasjoner står overfor og hvordan riktig saksbehandlingssystem kan løse dem.

Under webinaret presenterer Love fordelene med Kundos saksbehandling og går gjennom flere funksjoner som løser noen av de vanligste problemene kundeservice står overfor.

Håper du finner webinaret interessant!

Webinaret er på svensk