Slik kan du bruke Kundo utover klassisk kundeservice

Björn Lilja

Björn Lilja

Hva er kundeservice? Mange av oss vil nok svare at det handler om å håndtere og svare på spørsmål fra kunder hos f.eks. bedrifter, myndigheter eller medlemsorganisasjoner. Utfordringene for vidt forskjellige funksjoner i en organisasjon er imidlertid på mange måter like. Her ønsker vi å fremheve gode eksempler på hvordan systemet vårt kan brukes utover klassisk kundeservice.

For å håndtere store mengder spørsmål godt, kreves det selvfølgelig riktige verktøy. De bakenforliggende utfordringene som kundeserviceverktøyene fra Kundo løser, er ofte:

  • Et behov for å være flere personer som jobber sammen om saker samtidig
  • Et behov for å skape kvalitet og klarhet i svarene
  • Et behov for å samle innsikt og føre den videre i organisasjonen
  • Et behov for statistikk og oppfølging

Disse utfordringene dukker opp igjen i en rekke sammenhenger der Kundos verktøy også kan være nyttige i andre deler av organisasjonen. Her er noen eksempler.

Interne administrative avdelinger

Vi har flere eksempler der økonomiavdelinger, lønnsavdelinger og interne støttefunksjoner i ulike organisasjoner bruker Kundos verktøy. Ofte finnes det viktige epostbokser innenfor disse områdene som deles av en håndfull mennesker. Epostboksene håndteres ofte i Microsoft Outlook eller lignende systemer, og skaper de samme utfordringene som i mer omfattende kundeservice, med for eksempel problemer med å samarbeide, følge opp og skape kvalitet. Her er Kundo Mail et utrolig godt verktøy der samarbeidsfunksjoner, kategorisering og statistikk er svært nyttig. Uansett om innboksen deles av 2 eller 20 personer, forenkler Kundos verktøy jobben.

Skalerbar intern support i større organisasjoner

Akkurat som Forum og Knowledge brukes av store organisasjoner for å effektivisere kundeservicen eksternt, kan verktøyene brukes på en lignende måte internt. Et ledende svensk meglerfirma satte opp et internt forum for å håndtere støtte rundt et internt CRM-system som brukes av meglere rundt om i landet. Forumet blir en effektiv måte å håndtere støtten på, samtidig som tidligere spørsmål, problemer og forslag gjøres tilgjengelige og kan brukes i det interne forbedringsarbeidet.

Intern tilbakemelding og medarbeiderdialog

Kundo Forum brukes blant annet av en stor svensk bank som et verktøy for å innhente tilbakemeldinger og spørsmål om interne prosesser fra medarbeidere over hele landet. Målet er å skape åpenhet og dialog, men verktøyene forenkler også det administrative arbeidet med å samle inn og presentere tilbakemeldingene til de rette personene.

En kunnskapsbank for kundeservice

De som jobber med kundeservice, trenger også informasjonskilder å falle tilbake på. Spesielt når man introduserer nye medarbeidere eller gjør endringer i organisasjonen, er det behov for å ha oppdatert og relevant informasjon samlet på ett sted. Derfor blir det stadig mer vanlig at Kundo Knowledge også brukes som en intern kunnskapsbank for kundeserviceteamet, eller hele organisasjonen. Denne kan dessuten enkelt integreres i dashbordet i Kundo, slik at den samlede kunnskapen alltid bare er et klikk unna.

Vil du vite mer om hvordan Kundo kan brukes internt i organisasjonen eller komme i kontakt med andre som arbeider på den måten? Kontakt din Success Manager eller mail oss på hello@kundo.no dersom du ikke er kunde ennå.