1 MIN LESING

Med kollektivavtale tar Kundo ytterligere steget mot en riktig sterk bedriftskultur

 
2019-08-13 Gustav Tranback
 
 

For å kunne levere bra produkter og tjenester, er det viktig å skape en arbeidsplass der medarbeiderne trives. Det er noe som Jonatan Larsson, medgründer og operativ sjef på Kundo, er overbevist om.

Jonatan Larsson har likt de andre Kundo-gründerne en bakgrunn som utvikler, men har nå tatt rollen som operativ sjef. Det betyr at han tar hånd om alle interne prosesser, ledelsesspørsmål innen organisasjonen, HR, bedriftskultur og rekrutering.

– Kort og godt kan man si at jeg har ansvaret for hvordan vi på Kundo vil være, sier Jonatan Larsson

Mer enn bare ett SaaS-selskap

Kundos hovedsakelige formål er å levere digitale kundeserviceverktøy i en abonnementstjeneste, altså det som kalles SaaS, Software as a Service. Men til forskjell fra konkurrentene, har Kundo et tillegg av andre tjenester og servicer.

– Vi forsøker å se på oss selv mer som en partner, og ikke bare en leverandør. Vi har lokal tilknytning siden virksomheten vår ligger i Sverige. Vi har support på svensk, og vi jobber veldig mye med Customer Success (CS) der hver kunde får en egen CS-manager, sier Jonatan.

For en bedrift der medarbeiderne spiller en avgjørende rolle i kundenes opplevelse, blir både arbeidsplassen og bedriftskulturen viktig. Allerede fra begynnelsen av var gründerne enige i at de skulle skape en arbeidsplass der de selv skulle trives.

– Det var viktig for oss å skape en bra arbeidsplass. Bedriften vår skulle være attraktiv både for oss selv, kundene og nye medarbeidere. Vi ventet i mange år med å ta inn risikokapital. Vi fikk vokse i en passende takt, og bygge opp en sterk og langsiktig bedriftskultur. Derfor tror jeg vi har sluppet voksesmertene som mange start-ups lett kan få, fortsetter Jonatan.

”Bra bedriftskultur skaper ringer i vannet”

Arbeidet med å bygge opp en bra arbeidsplass skaper mer enn bare fornøyde medarbeidere. Jonatan og Kundo kan se flere positive resultat av det løpende arbeidet med å skape en så bra arbeidsplass som mulig.

– Vi kan se at en bra bedriftskultur skaper ringer i vannet. Jo bedre våre medarbeidere trives, jo bedre kan vi prestere og levere. Dette er en nødvendighet for at vi skal kunne vokse i den takten vi selv vil, sier Jonatan.

Sterk bedriftskultur hos leverandøren er bra for kundene

Med en sterk bedriftskultur og tydelige verdiord som man også lever etter, kommer kundene føle resultatet.

– Jeg tror at kundene våre opplever fordeler med den sterke bedriftskulturen vi har. Våre verdiord smitter. For eksempel er glede et av våre verdiord. Det er noe som kundene våre også kjenner når de jobber i verktøyene våre, sier Jonatan.

Det seneste i Kundos interne arbeid er kollektivavtale for alle ansatte. Dette er noe våre kunder har spurt etter, og det rimer veldig bra med hvordan Kundo ønsker å være.

– Vi har sett at kollektivavtale er noe som kundene våre spør etter, spesielt de i offentlig sektor. Men vi føler også at det stemmer bra overens med det bildet av en trygg, svensk aktør som vi gjerne vil kommunisere, fortsetter Jonatan.

Jonatan og Kundo ser kollektivavtalen som et trygghets- og kvalitetsstempel, noe som styrker bildet av Kundo som en seriøs aktør. Framfor alt som virksomme i en bransje der kollektivavtaler ikke er så vanlige.

New call-to-action

 
 
 
2019-08-13 Gustav Tranback
 
 
 

Abonner på vårt nyhetsbrev for tips, inspirasjon og nyheter om kundeservice!