Kundos chatassistent – effektiviserer kundedialogen, også i chatten

Björn Lilja

Björn Lilja

Chattassistenten fører kundene til riktig svar med det samme de vil chatte med dere. Ved å kombinere chattens tilgjengelighet med innhold fra et spørsmålsforum eller en kunnskapsbank, skaper chattassistenten den rette balansen mellom effektivisering og personlig behandling i kundeservice. Det gir en bedre kundeopplevelse og er ofte et billigere alternativ sammenlignet med en chatbot!

Både kunder og kundeservice etterspør hastigheten og tilgjengeligheten som kundeservice via chat tilbyr. Men chat kan på samme måte som telefoni også være en ressurskrevende kanal. I dag forsøker mange organisasjoner å løse denne utfordringen ved hjelp av en chatbot.

En chatbot har imidlertid fortsatt mange tekniske utfordringer og er både dyr og tidskrevende å innføre. Det er oppstår også ofte situasjoner der kundeopplevelsen blir dårlig fordi chatbotten ikke kan svare på kundens spørsmål.

For Kundo er det viktig å oppnå effektivitet uten å ofre kundeopplevelsen. Derfor har vi koblet de populære produktene våre sammen, slik at all informasjonen i spørsmålsforumet eller kunnskapsbanken nå er direkte tilgjengelig når kunden ønsker å chatte med dere. Kundos chatassistent lar dere dra nytte av det beste fra to verdener – chatten deres er lett tilgjengelig på hjemmesiden, og den søker samtidig svar i forum og kunnskapsbank med det samme kunden begynner å skrive spørsmålet sitt.

I denne videoen kan du se hvordan chatassistenten fungerer:

Hvis du allerede har Kundo Chat sammen med enten Kundo Forum eller Kundo Knowledge, kommer du i gang med bare noen få klikk. Ta kontakt med din Success Manager!

Vil du vite mer om chatassistenten eller de andre modulene våre? Kontakt oss for en demo!