On demand: Hva skal til for å skape en god kundeopplevelse?

Gustav Tranback

Gustav Tranback

Som vi tydelig kunne se i årets rapport «Kundeservice i Norden», blir fokus på kundeopplevelse stadig mer vanlig. Til og med måling av kundetilfredshet i forbindelse med kontakt med kundeservice er noe stadig flere organisasjoner driver med. Men hvordan skal man egentlig jobbe for at opplevelsen skal bli god for kundene? Vi har invitert eksperten Linda Öhling fra House of CX for å lære hva som skal til for å bli et kundesentrert selskap med forutsetninger for å levere en god kundeopplevelse.

Linda Öhling er CX-eksperten som brenner for å øke kundesentrering og skape bærekraftige organisasjoner som når sine mål. Etter 20 års arbeid med kundeopplevelse i fokus, startet Linda House of CX i 2022. I dag hjelper hun organisasjoner med å jobbe mer kundesentrert. Hun jobber også med trening, råd og inspirasjon rundt temaet CX.

Under webinaret diskuterer Linda sammen med Beatrix Jernberg fra Kundo hva som er en god kundeopplevelse, hva som kreves for at du skal komme dit og hvordan alle deler av organisasjonen må trekke i samme retning.

Håper du finner webinaret interessant!