Forex Forum

Björn Lilja

Björn Lilja

Hvordan effektiviserer man møtet med en målgruppe som er vant til å ringe, samtidig som man møter kravene til den yngre generasjonen?

Hver dag ringer flere hundre kunder til FOREX kundeservice. Mange vil ha hjelp med det egne kundeforholdet, men det har historisk sett vært en stor andel spørsmål med lav kompleksitet som er enkle å gi svar på.

Forex valgte Kundo Forum for å kunne:

  • Minske antall henvendelser
  • Tilby selvhjelp hele døgnet
  • Komme nærmere kundene