Slik effektiviserer du kundeservicen i din organisasjon

Björn Lilja

Björn Lilja

“Effektiv kundeservice”. Det er to ord som ofte henger sammen når vi snakker om kundeservice. At disse to ordene brukes så ofte sammen, avslører at vi har et ganske snevert syn på kundeservice. Ønsket om å skape en mer effektiv kundeservice indikerer at vi ønsker å spare på kostnader som er koblet til funksjonen.

Det er selvfølgelig både en rimelig og god ambisjon, ikke minst når antallet henvendelser til kundeservice øker. Likevel er kundeservice i dag en så viktig funksjon for organisasjonen i form av blant annet kundetilfredshet, lojalitet og mersalg, at effektiv kundeservice alltid bør sees i lys av dette perspektivet.

Med denne guiden vil vi hjelpe deg med å få et bredere perspektiv på effektivisering i kundeservice. Vi vil også gi våre beste tips til hvordan kundeservice kan bli mer effektive.