Del opp chatstrømmene i første- og andrelinje

Gustav Tranback

Gustav Tranback

Ved å dele opp kundeservice i det som ofte kalles første- og andrelinjesupport, kan dere besvare både enklere og mer komplekse spørsmål lettere og mer effektivt. Med ny funksjonalitet har vi nå gjort det mulig å jobbe på denne måten i Kundo Chat!

Flere kundeserviceorganisasjoner har delt opp supportfunksjon i det som kalles første- og andrelinje. Tanken er at de som sitter i førstelinje skal kunne svare på enklere spørsmål. Det er først når det kommer mer komplekse eller nisjepregede spørsmål, at kundene sendes videre til andrelinjen. Et vanlig eksempel er at de som er eksperter på et bestemt område, sitter i andrelinjesupport for akkurat det området. Da får de bare spørsmål når en person i førstelinjen velger å sende saken videre. De som er eksperter, trenger altså bare motta saker som er knyttet til deres område.

I Kundo Chat kan dere nå enkelt dele opp chatstrømmene

Med første- og andrelinjefunksjonen i Kundo Chat kan dere nå ha en chatstrøm for alle innkommende chatter (førstelinje) og deretter én eller flere chatstrømmer som utelukkende inneholder en viss type spørsmål (andrelinje). Med den nye funksjonen i Kundo Chat kan man nå som redaktør velge hvilken eller hvilke chatstrømmer man vil være tilgjengelig i. Du kan for eksempel velge å bare være aktiv i en andrelinje chatstrøm slik at du helt og holdent unngår spørsmål som er knyttet til noe annet enn ditt ekspertiseområde. Dette frigjør tid for de som har svarene på de mer komplekse spørsmålene, samtidig som personene i førstelinje kan konsentrere seg om å besvare de litt enklere og rutinemessige spørsmålene. Med andre ord – en mer effektiv kundeservice!

Vil du vite mer om Kundo Chat? Klikk her!