Kundeservicetrender for 2023

Gustav Tranback

Gustav Tranback

Nytt år betyr nye trender, observasjoner og anbefalinger, også når det gjelder kundeservice. For å gi deg vårt syn på saken, vil vi vise fire trender og områder som vi tror vil bli de viktigste å holde styr på i 2023.

Du kan blant annet lese om:

  • KI og teknologiens innvirkning på kundeservice
  • Hvilke kanaler som vil bli viktige
  • Kundeservicens plass i organisasjonen

God lesning!