Saksbehandling og kundeservice

Gustav Tranback

Gustav Tranback

Å holde oversikten over alle saker som kommer inn til kundeservice kan i noen tilfeller være skikkelig vanskelig. Uten gode verktøy og rutiner risikerer dere å drukne i et hav av innkommende spørsmål og miste fullstending kontrollen, som igjen kan føre til misfornøyde kunder. Derfor er det viktig for enhver kundeserviceavdeling å bruke en form for saksbehandlingssystem. I denne guiden vil vi gå gjennom fordelene med å bruke et slikt verktøy, og hva kundeserviceavdelingen og resten av organisasjonen har å tjene på det. God lesing!