Integrasjoner og partnerskap

Kundo skal være lett å bruke sammen med andre, smarte verktøy! Her presenterer vi noen av våre mest populære integrasjoner og parternskap vi har med andre leverandører, som kan være interessant for dere. Har du spørsmål om integrasjonene?

 

Kontakt oss

Integrasjoner

BankID

BankID er den norske standarden for å identifisere en bruker og bekrefte deres identitet. I Kundo Chat er BankID sømløst integrert og lar dere på den måten bekrefte identiteten til den dere snakker med.

 
 

Brilliant

Å kunne måle og følge opp kundenes opplevelse av service er sentralt for å utvikle både kundeservice og organisasjonen som helhet. Vi integrerer derfor blant annet med Brilliants verktøy Navigator for å  gjøre dette.

Slack

Ved å integrere Kundo med Slack kan du f.eks. gi beskjed og holde kollegene dine oppdatert om henvendelser som angår dem, noe som øker åpenheten og samarbeidsmuligheter.

 
 

Microsoft360

Du som har Microsoft 365 kan via vår integrasjon med Microsofts Graph API bruke din egen mailserver til å administrere inn- og utgående post i Kundo.

Phonero

Integrasjonen med Phonero gjør det enda enklere å logge anrop ved å åpne anropsloggen og lagre telefonnumre automatisk når du svarer på telefonen.

 
 

Quicksearch

Å kunne måle og følge opp kundenes opplevelse av service er sentralt for å utvikle kundeservice og organisasjonen som helhet. Vi integrerer derfor med blant annet Quicksearch for å gjøre dette.

Single Sign On mot Azure AD og ADFS

Koble kvalifisering og innlogging til Kundo mot blant annet Microsofts to populære innloggingssystemer Azure AD og ADFS. Det gjør at tilgang til Kundo kan styres av deres egen IT-avdeling, på samme måte som andre systemer dere bruker, og dere slipper å håndtere brukere på flere steder. Dette gjør det også enkelt å for eksempel skape et internt forum eller en kunnskapsbank som bare er tilgjengelig for dere!

 
 

API for Kundo Forum

Uansett om dere vil bygge inn forumet deres på nettsiden eller for eksempel vise resultater fra forumet på deres egen nettside, kan vårt kraftfulle API brukes til dette.

Artvise

Når du integrerer Artvise med Kundo, kan saker automatisk opprettes i Artvise når en sak kommer inn i Kundo. Du kan også angi et nummer som skal opprettes hver gang en sak kommer inn i Kundo.

 
 

Emarsys

Integrasjonen gjør at våre kunder kan samle kundedata fra Kundo og Emarsys inne i Kundo, slik at du får et samlet bilde av tidligere kontakter med kunden. På denne måten blir det enklere og effektivt gi riktige svar på innkommende saker.

Tilpassede integrasjoner

Har dere behov for å integrere mot systemer dere bruker, f. eks. Salesforce, Microsoft eller lignende? Vi gjennomfører skreddersydde integrasjoner ved behov. Ta kontakt for mer informasjon!

 

Partnerskap

NTB Arkitekst

For å lykkes med kundeservice er det avgjørende å ha et helhetsperspektiv og en forståelse av hvordan kundemøtet oppfattes av- og påvirker kunden. NTB Arkitekst hjelper dere utvikle denne kunnskapen. Takket være dette samarbeidet tilbyr vi i Kundo rimelige kurs for deg som er kunde, men også en partner vi med glede kan anbefale,  og som kan utvikle kurs og coaching spesifikt for dere.