Kundehistoria

Byggfabriken

Kundeservice er en viktig del av Byggfabrikens e-handel

byggfabriken-2-1

Byggfabriken ser kundekontakt og tilstedeværelse som en av de viktigste delene i e-handel. Som den delen av forretningsvirksomheten som vokser raskest, var det derfor helt nødvendig å finne en måte å være til stede på der kundene er.

Byggfabriken valgte Kundo blant annet fordi:

  • All kundekommunikasjon fans i ett og samme verktøy
  • Bra service og support
  • Enkelt verktøy
  • De kommer nærmere kundene sine