Kundehistorie

Auctionet

Auctionet var i behov av et verktøy som ga overblikk og kontroll

Auctionet_case

Tidligere jobbet man i et vanlig e-postprogram for å svare på kundenes spørsmål. I takt med at antallet henvendelser økte, vokste også utfordringene rundt håndteringen av all mail. Kollegaer kunne stå i fare for å svare på samme henvendelse, og det var vanskelig å garantere at samtlige henvendelser faktisk fikk svar.

Auctionet valgte Kundo Mail for å:

  • Få en tydelig oversikt over innkommende mail
  • Lettere kunne samarbeide
  • Få statistikk på innkommende mail, populære temaer osv.