Rapport

Kundeservice i Norden 2021

Trender og innsikt fra kundeservicebransjen i Norden

Ill_guide_kundservice_i_norden_2021_hubspot@2x

For femte gang har vi i Kundo tatt temperaturen på kundeservicebransjen.  Målet med undersøkelsen har vært å få et overordnet bilde av trender, tanker og visjoner innen kundeservice i Norden. I år har vi spurt godt over 100 kundeservicesjefer, kundeservicemedarbeidere, markedssjefer, bedriftsledere og lignende fra hele Norden, men med ekstra fokus på Norge og Sverige.

Vi ville blant annet finne ut:

  • Hvilke typer digitale systemer kundeserviceavdelinger benytter seg av

  • Hvordan AI-teknologi påvirker arbeidet

  • Hvordan kundeservice ser på kundetilfredshet

  • Kundeservice’ posisjon i organisasjonen

  • Hvordan kundeservice har blitt påvirket av Covid-19

  • Fremtiden for kundeservice i Norden