On demand: Verdifull innsikt fra kundeserviceundersøkelse

Gustav Tranback

Gustav Tranback

For syvende år på rad har vi i Kundo gjennomført en stor undersøkelse for å ta pulsen på kundeservicebransjen. Som vanlig ville vi finne ut hvilke trender som er aktuelle i bransjen, hvilke utfordringer kundeservicefeltet står overfor, hvordan funksjonens stilling i organisasjonen har endret seg – og mye, mye mer!

På dette webinaret skal Kundos utviklingssjef Mikael Rask løfte frem de viktigste og mest interessante funnene fra årets undersøkelse. I løpet av formiddagen skal han sette gaffelen i flere interessante områder på kundeservicefeltet og reflektere over hvorfor det ser ut som det gjør, og hvordan det har endret seg på enkelte områder.

På webinaret snakker vi blant annet om:

  • Hvilke kontaktkanaler som brukes i kundeservice, og hvorfor
  • Hvilke verktøy og systemer kundeserviceavdelingene bruker
  • Om stillingen til kundeservicefunksjonen i organisasjonene har endret seg
  • Hvor vi som bransje er på vei, og hvordan fremtidens kundeservice ser ut

Håper du finner webinaret interessant!