On-demand webinar: Andre generasjons FAQ

Marthe Elise Fottland

Marthe Elise Fottland

Se Kundos populære webinar "Andre generasjons FAQ - slik bruker du ofte stilte spørsmål til din fordel" når det passer deg!

Velkommen til webinaret “Andre generasjons FAQ - slik bruker du ofte stilte spørsmål til din fordel”. Taleren er Kundos egen Björn Lilja, gründer og kundeserviceevangelist. 

En FAQ (frequently asked questions) eller på godt norsk “ofte stilte spørsmål” er noe mange bedrifter har tilgjengelig på nettsiden, og det med god grunn. Hensikten med FAQen er å gjøre informasjon tilgjengelig for kunder og potensielle kunder, samt å redusere antall gjentakende spørsmål til kundeservice.

Men hva er de vanligste utfordringene med en tradisjonell FAQ og hvordan kan vi løse disse? I dette webinaret forteller vi hvordan en dynamisk, søkbar og brukergenerert FAQ kan bidra til økt tilgjengelighet, mer fornøyde kunder og færre gjentakende spørsmål til kundeservice.

Vi går gjennom:

  • De vanligste utfordringene som begrenser utbyttet av en tradisjonell FAQ på hjemmesiden
  • Dynamikken bak brukergenerert innhold og hvordan det kan komplimentere kundeservice
  • Konkrete eksempler fra organisasjoner som bruker en dynamisk FAQ