Hjelp teamet ditt i gang med de rette digitale verktøyene

Gustav Tranback

Gustav Tranback

For å unngå at kundene dine forlater deg, er det som kalles kundelojalitet veldig viktig. En av de beste måtene å bygge lojalitet blant kundene på, er å tilby skikkelig god kundeservice. Med de rette digitale verktøyene kan du gjøre akkurat det, samtidig som du forbedrer arbeidsmiljøet for medarbeiderne dine.

Kundeservice er en del av virksomheten som ofte lider av høy belastning. Avhengig av hvilken type organisasjon det er snakk om, kan mengden innkommende spørsmål fra kundene til tider bli svært høy. Uten en ordentlig struktur, kan dette lede til høy arbeidsbelastning for de ansatte, og spørsmål som er viktige for kundene kan risikere å falle mellom to stoler. For at kundeserviceteamet ditt skal kunne opprettholde den strukturen og effektiviteten som kreves, trenger dere de rette verktøyene! Med et digitalt helhetssystem for kundeservice vil medarbeiderne dine få god oversikt over alle innkommende henvendelser, og dermed kunne arbeide seg gjennom de på en strukturert måte. På den måten reduseres risikoen for at noe blir oversett eller glemt bort.


Et mer effektivt team med digitale kundeserviceverktøy

Fordelene med digitale kundeserviceverktøy er mange. Ikke minst vil du få et mer effektivt team, og teamet får i sin tur et bedre arbeidsmiljø. Når medarbeiderne dine får oversikt over alle saker som kommer inn i systemet, uansett hvilken kanal de kommer inn fra, er det enkelt å fordele de og besvare de.
Med de rette verktøyene kommer effektiviteten til å øke, og flere saker vil bli behandlet. Medarbeiderne slipper kaste bort tid på å lete fram gamle mail, gjøre notater på post it-lapper, og føre inn data i store Excel-dokumenter bare for å holde oversikten over hva som allerede er gjort. Gjennom å samle alt på ett og samme sted, kan hele teamet se all interaksjon som har vært med kunden, hvilke medarbeidere som har hatt kundekontakten, og enkelt delegere saken til rett kollega.

Gode verktøy leder til bedre kundeservice

Foruten å skape en bedre arbeidshverdag for medarbeiderne dine, kommer bruken av digitale kundeserviceverktøy også til å resultere i bedre kundeservice til kundene deres. Med den strukturen som bruken av gode verktøy vil medføre, kommer henvendelser fra kunder aldri til å glemmes bort eller falle mellom to stoler. Dere kommer også til å kunne løse sakene raskere siden all informasjon er samlet på ett og samme sted. Gode verktøy leder altså til mer fornøyde kunder, som i sin tur leder til bedre resultater for hele organisasjonen.

Her er noen av fordelene med å ha et digitalt kundeserviceverktøy

  • Få oversikt over alle innkommende saker og vær sikker på at alle spørsmål får et svar.
  • Sørge for at de sakene som krever oppfølging får det, og at det skjer innen en bestemt tid.
  • Få statistikk over det arbeidet som kundeservice gjør, noe som kan gi verdifull innsikt om hele organisasjonen.
  • Tildel eller deleger en sak til rett kollega med én gang, slik at det ikke oppstår noen irritasjon.
  • Dere sparer tid og kan svare kundene dine raskere.
  • Dere har all informasjon samlet på ett sted.
  • La hele teamet få se hvilke saker som prioriteres.

Rett verktøy er en nødvendighet for at du og teamet ditt skal kunne utvikles.

Som du ser, finnes det mange gode grunner til å investere i et godt kundeserviceverktøy. Garanter en kundeservice i verdensklasse. Samtidig skaper du en bedre arbeidssituasjon for teamet ditt, med en digital kundeserviceplattform der dere alle jobber sammen. Fornøyde kunder, fornøyde medarbeidere, og med bedre resultat, også en fornøyd bedriftsledelse.

New call-to-action