2 MIN LESING

Hjelp teamet ditt i gang med de rette digitale verktøyene

2019-04-25 Gustav Tranback
 
 

For å unngå at kundene dine overgir deg, er det som kalles kundelojalitet veldig viktig. En av de beste måtene å bygge lojalitet blant kundene på, er å tilby riktig bra kundeservice. Med de rette digitale verktøyene, kan du gjøre akkurat det, samtidig som du forbedrer arbeidsmiljøet for medarbeiderne dine.

Kundeservice er en virksomhet som ofte lider av høy belastning. Avhengig av hvilken form av virksomhet du bedriver, kan mengden innkommende spørsmål fra kundene delvis bli svært høy. Uten en ordentlig struktur, kan dette lede til høy arbeidsbelastning og at spørsmål som er viktige for kundene faller mellom stolene. For at kundeserviceteamet ditt skal kunne opprettholde den struktur som kreves, behøver det de rette verktøyene! Med et digitalt system for kundeservice, kan medarbeiderne dine få en klar oversikt over alle innkommende henvendelser, og på en strukturert måte arbeide seg gjennom dem. Slik elimineres faren for at noe blir oversett eller glemmes bort.


Et mer effektivt team med digitale kundeserviceverktøy

Fordelene med digitale kundeserviceverktøy er mange. Ikke minst får du et mer effektivt team, og teamet får i sin tur et bedre arbeidsmiljø. Når medarbeiderne dine ser alle saker som kommer inn i systemet, uansett hvilken kanal de kommer inn via, er det enkelt å fordele dem, samt krysse av når de blir gjort. Med de rette verktøyene kommer effektiviteten øke, og fler saker kommer behandles. Medarbeiderne slipper kaste bort tid på å lete fram gamle mail, gjøre notater på post it-lapper, og føre inn data i store Excel-dokument bare for å holde oversikt over hva som allerede er gjort. Gjennom å samle alt på en og samme plass, kan hele teamet se all den interaksjon som har vært med kunden, hvilke medarbeidere som har hatt kundekontakt, og enkelt delegere saken til rett kollega.

Bra verktøy leder til bedre kundeservice

Foruten en bedre situasjon for medarbeiderne, kommer digitale kundeserviceverktøy også resultere i bedre kundeservice. Med den struktur som rette verktøy medfører, kommer saker aldri glemmes bort eller falle mellom stolene. Dere kommer også kunne løse sakene raskere siden all informasjon er samlet på ett og samme sted. Bra verktøy leder altså til mer fornøyde kunder, som i forlengelsen troligvis leder til bedre resultat for hele organisasjonen.

Noen av fordelene med et digitalt kundeserviceverktøy

  • Ha oversikt over alle innkommende saker og være sikker på at alle spørsmål får et svar.
  • Se til at de saker som krever oppfølging får det, samt at det skjer innen utsatt tid.
  • Få statistikk over det arbeid som kundeservice gjør, noe som kan gi verdifull innsikt om hele organisasjonen.
  • Tildel eller deleger en sak til rett kollega med en gang slik at det ikke oppstår noen irritasjon.
  • Du sparer tid og kan svare kundene dine raskere.
  • Du har all informasjon samlet på ett sted.
  • La hele teamet få se hvilke saker som prioriteres.

Rett verktøy er en nødvendighet for at du og teamet ditt skal kunne utvikles.

Som du ser, fins det mange gode grunner til å investere i bra kundeserviceverktøy. Garanter en kundeservice i toppklasse, samtidig som du skaper en bedre arbeidssituasjon for teamet ditt med en digital kundeserviceplattform der dere alle jobber sammen. Fornøyde kunder, fornøyde medarbeidere, og med bedre resultat, også en fornøyd bedriftsledelse.

New call-to-action

 
 
 
2019-04-25 Gustav Tranback
 
 
 

Abonner på vårt nyhetsbrev for tips, inspirasjon og nyheter om kundeservice!