Kundeservice i Norden 2021

Gustav Tranback

Gustav Tranback

gustav.tranback@kundo.se

For femte gang har vi i Kundo tatt temperaturen på kundeservicebransjen.  Målet med undersøkelsen har vært å få et overordnet bilde av trender, tanker og visjoner innen kundeservice i Norden. I år har vi spurt godt over 100 kundeservicesjefer, kundeservicemedarbeidere, markedssjefer, bedriftsledere og lignende fra hele Norden, men med ekstra fokus på Norge og Sverige.

Vi ville blant annet finne ut:

  1. Hvilke typer digitale systemer kundeserviceavdelinger benytter seg av

  2. Hvordan AI-teknologi påvirker arbeidet

  3. Hvordan kundeservice ser på kundetilfredshet

  4. Kundeservice’ posisjon i organisasjonen

  5. Hvordan kundeservice har blitt påvirket av Covid-19

  6. Fremtiden for kundeservice i Norden